Hari Bersama Pelanggan FOMEMA Cameron Highlands

15 Februari 2023 | Cameron Highlands, Pahang


Sesi Dialog Industri Agromakanan dan Taklimat Khas Penggajian Pekerja Asing Sektor Pertanian

15 Februari 2023 | Putrajaya


Sesi Libat Urus Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing Bagi Sektor Agrikomoditi

14 Februari 2023